Klik hier

voor het activiteitenprogramma
voorjaar 2018

Of ga direct naar het

Inschrijfformulier

 


IVN Etten-Leur e.o. neemt deel aan twee spaaracties:

Spek de kas
van
Jumbo Etten-Leur

Clubkas campagne
van
Rabobank WNB

Helpt u ook onze clubkas??

 

De "Klamper" is het verenigingsblad dat driemaandelijks wordt uitgegeven en digitaal naar alle geabonneerden wordt verstuurd.
De inhoud wordt voor en door leden gevuld met wetenswaardigheden en activiteiten van de vereniging.

klamper

Leden die niet over een internetaansluiting beschikken, krijgen het blad op papier toegestuurd.
U kunt het blad ook hier online lezen en bladeren door het archief.