Voorjaar 2017

IVN Vogel en Natuurbescherming Etten-Leur e/o heeft voor de eerste helft van 2017 een interessant en leuk programma aan presentaties, themadagen en een vogelcursus samengesteld.

Presentaties:
Donderdag 9 maart: ‘Het raadselachtige leven van vogels’ door Lou Megens
Donderdag 13 april: ‘Vlinders en libellen’ door Albert Vliegenthart van ‘de Vlinderstichting’
Donderdag 1 juni: ‘Biomimicry’ door Joost Barendrecht en Marleen de Kanter

De presentaties starten om 20.00 uur en worden gehouden in het Natuurmuseum.
Toegang is gratis voor leden*, niet-leden betalen € 2,-.

Themadagen:
Zaterdag 18 februari: ‘Bomen en struiken in de winter’ door Petra van der Wiel van Floron
Zaterdag 29 april: ‘Vlinders en libellen’ door de insectenwerkgroep van IVN Etten-Leur e/o
Zaterdag 27 mei: Vogelexcursie "Communicatie en Voortplanting" naar natuurgebied de Merwelanden bij Dordrecht. Let op: afwijkende aanvangstijd: 5 uur 's ochtends.

De themadagen bestaan uit een klein theoriegedeelte en daarna gaan we de opgedane theorie in de praktijk brengen door middel van een mini-excursie. De themadagen starten om 13.30 en zullen rond 16.30 afgelopen zijn.
Leden* betalen voor de Themadag een geringe bijdrage van € 1,-, niet-leden betalen € 3,-.

Alle activiteiten zullen starten in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61, te Etten-Leur tenzij anders vermeldt.

U kunt zich aanmelden voor de activiteiten via het inschrijfformulier op onze website.

 

* Met "lid" wordt bedoeld het lidmaatschap van IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e/o, of lid van een andere afdeling van IVN inclusief het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Het lidmaatschap van de landelijke vereniging is bijvoorbeeld aan te tonen door middel van een adresdrager van het ledenmagazine "Mens en Natuur" (aangezien wij geen inzage hebben in de ledenadministratie van andere afdelingen).