Onze werkgroepen

Op deze pagina's stellen de verschillende werkgroepen zich voor, kondigen activiteiten aan en doen daar verslag van.

‘Leren van en mét elkaar’, dat is wat de Natuurfotowerkgroep een keer per maand met elkaar doet.

De Vogelwerkgroep organiseert iedere 2e zondag van de maand vogelexcursies.

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt zich bezig met het behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.

In het najaar van 2016 heeft het IVN afdeling Etten-Leur e.o. een insectenwerkgroep opgericht.

Momenteel zijn een aantal van onze leden druk bezig om de Florawerkgroep nieuw leven in te blazen.

Om heerlijk te wandelen én iets meer te leren over onze schitterende natuur nemen onze natuurgidsen je regelmatig mee door de fraaie natuurgebieden in onze omgeving.