Beschrijving
De Vloeiweide is een natuurgebied van ca. 105 ha dat bestaat uit bossen, grasland en tal van andere landschapselementen zoals houtsingels, houtwallen, lanen (beuken en eiken) en diverse waterpartijen (vennen, vijvers en poelen).

Het dankt zijn naam aan het feit dat de langs het riviertje de Bijloop gelegen graslanden (Beemden) werden bevloeid door water van de Bijloop door een systeem van greppels te leiden. Na de bevloeiing bleef vruchtbaar slib achter en werden de beemden vruchtbaarder en waren daardoor niet meer alleen als weidegrond geschikt.

DSC 0979

Ligging
De Vloeiweide ligt tussen Rijsbergen, Etten-Leur en Breda.

Vanuit Etten-Leur is het gebied te bereiken via achtereenvolgens de Hilsebaan, Sprundelsebaan, Rithsestraat en Raamschoorseweg. De Raamschoorseweg volgen tot aan een bruggetje waarvan de zijkanten geel gemarkeerd zijn. Daar is (beperkt) parkeergelegenheid en daar begint ook een gemarkeerde rondwandeling van ca. 3,5 km.

Soorten
Het gebied is vooral bekend om de vele vogelsoorten die er huizen, maar ook de vlinders en beekjuffers zijn alleszins de moeite van een bezoek waard. Op de graslandjes worden vaak reeën gezien.
Van de vele vogelsoorten noemen wij Buizerd, Havik, Sperwer, Wespendief, Blauwe reiger, Wilde eend, Goudhaan, Zwartkop, Tuinfluiter, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Houtduif, Holenduif, Gaai, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht en Kleine bonte specht. Velen daarvan zijn het hele jaar door te zien.

 

Eigenaar:

Brabants Landschap.
brabantslandschap

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.