Ligging:

Het Koninginnebos vormt een langgerekte, parkachtige strook tussen de wijk “Achter de Molen” en de rijksweg. Het heeft een totale oppervlakte van 3 ha. en ligt aan een brede watergang. Als bufferzone heeft het o.a. de functie van geluidswal voor deze wijk en een recreatieve en landschappelijke waarde voor de bewoners.

Soorten:
We vinden er de appelbes, kornoelje, hazelaar, duindoorn, sleedoorn, gelderse roos, sporkehout (vuilboom), krenteboompje, gewone vlier, wilde liguster, rododendrons, trosveenbes, jenerverbes, ganzebloen, klaprozen en margrieten.
Uiteraard zijn de bekende parkvogels hier ook te vinden.

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.