Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 april presenteerde onze voorzitter, Bram Heijblom, onderstaand werkplan en de activiteiten voor 2017/2018.

1.Werkplan

A. Museum
Na de kleermot ellende zijn en worden een aantal oude en slechte exemplaren vervangen. Ook zijn er een aantal dieren “opgeknapt”.

B. Website
Het beheer van onze website door Paul Mennema verloopt nog steeds uitstekend. De nieuwsbrief wordt goed ontvangen. Zie: www.ivn-etten-leur.nl

C. RO-werkzaamheden
Deze activiteiten zijn weer opgepakt door Pim vd Boor. Martijn Disco en Jan Woolderink Wij zetten ons blijvend sterk in op duurzaamheid met diverse projecten zowel in het Etten-Leurse als het Moerdijkse.

D. Presentaties
De door derden uitgevoerde presentaties die we nu 6x per jaar organiseren zijn qua bezoekers aantal een wisselend succes. Het aantal bezoekende leden valt zwaar tegen echter het bestuur heeft besloten er toch mee door te gaan. Het programma voor het 2e gedeelte van2016 loopt af. Martijn Disco is bezig het programma voor het 1e deel voor 2018 rond te maken.

E. Natuurfotowerkgroep
De Fotowerkgroep gaat zich voorbereiden voor de 32e Foto tentoonstelling op 27 en 28 januari 2018. Ledenbestand blijft stabiel.

F. NME overleg
De gemeente E/L zet nog steeds heel sterk in op NME- zaken. Ook voor 2017 werd een beroep op ons gedaan het aanbod onzerzijds blijft voorlopig op 15 sessies. Inmiddels zijn er een aantal nieuwe mensen in opleiding en heeft Jan Nuijten de coördinatie op zich genomen. Voor het MEC/kinderboerderij in Zevenbergen hebben wij dit jaar een aangepast snavelproject ontwikkeld . Deze is inmiddels bijna afgerond.

G. Weidevogelbescherming
Geen nieuws op dit gebied. Er zijn nog wel een aantal leden bij de groep uit Rucphen actief.

H. Werkgroep “Moerdijkse polders”
Hier vinden voornamelijk werkzaamheden ism Brabants Landschap en Staatsbosbeheer plaats.
Daarnaast is vorig jaar het 50 dingen boekje in Moerdijk uitgerold. Vervolg waarschijnlijk in E/L.

I. Werkgroep insecten
Dit is een nieuwe werkgroep met een aantal enthousiastelingen. Diverse activiteiten zijn gepland.

2. Activiteiten
De volgende activiteiten zijn voor dit jaar gepland.
- Organiseren van excursies door Vogel-, Foto-, Jeugdwerkgroepen en door de werkgroep Moerdijkse polders.
- Organiseren/voorbereiden voor het houden van een Natuurfoto Tentoonstelling in 2018. (32e editie, 27 en 28 januari 2018)
- Organiseren “opvang” scholieren in het kader van de Heemdagen.
- Monitoren steenuilen en controle/onderhoud/ophangen/repareren nestkasten.
- Monitoren van oeverzwaluwen op div. locaties.
- Onderhoud oeverzwaluwwand
- Monitoren van huiszwaluwen in div. gemeenten is gestopt. Geen coördinator meer.
- Het uitvoeren van project weidevogelbescherming onder de paraplu van Rucphen.
- Controle kerkuilenkasten.
- Organiseren diverse activiteiten die op touw worden gezet door IVN.
- Wilgen knotten.
- Rondleidingen museum op afspraak
- Organiseren van presentaties door derden ( in totaal 5 a 6x per jaar)
- Participeren in schoolprojecten “Snavel en Water”
- Overleg met overige IVN-afdelingen in West Brabant
- Groen lintje. Faciliteiten aanbieden voor jaarlijkse uitreiking
- Samenwerking met MEC/Kinderboerderij in Zevenbergen
- Inventariseren vlinders EVZ Vossenbergsevaart
- Moestuinlessen