Nieuws

 Bekijk regelmatig deze pagina voor de laatste nieuwtjes en aankondigingen.

 

De Brabantse Milieufederatie organiseert in het najaar van 2018 een nieuwe cursus over Voedselbossen.

"De cursus staat in het teken van voedselbossen. Voedselbossen zijn productiebossen en bestaan uit zeven tot negen productieve lagen. Deze lagen vormen samen een zelfstandig ecosysteem dat gebruikt maakt van natuurlijke processen en kringlopen. Het principe uit de permacultuur speelt hierin een grote rol: werk de natuur niet tegen, maar werk ermee samen. Er wordt dan ook geen gebruik gemaakt van pesticiden en er wordt niet bemest. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gekozen luizen met lieveheersbeestjes te bestrijden en wespen met vogels. Om niet te hoeven bemesten wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en kringlopen die een rijke en voedzame bovenlaag creëren uit afgevallen bladeren: de humuslaag.

Deze cursus bestaat uit drie avonden en een afsluitende praktijkdag, waarbij twee à drie plekken bezocht worden, die door de deelnemers zelf worden aangedragen."

Voor meer informatie: Cursus Voedselbossen.

 

IVN zet natuur midden in (gemeentehuis) Halderberge

‘IVN-foto’s-On-tour’ is de naam van de reizende expositie waarin IVN Etten-Leur e.o., onder andere haar winnende natuurfoto’s tentoonstelt. Deze foto’s van haar werkgroep Natuurfotografie, zijn gemaakt in de directe omgeving van Halderberge, Moerdijk en Etten-Leur. ‘IVN Foto’s-On-tour’ trekt een jaar lang door deze gemeentes en is gratis te bezoeken in diverse publieke gebouwen. Vanaf 4 juli staat de expositie 4 weken lang in de publieksruimte van het gemeentehuis van Halderberge. Zo wil IVN een ieder laten genieten en enthousiasmeren voor de natuur in de eigen straat, buurt of iets daarbuiten.

Opening en ‘Tiny Forests’
 DSC3985 web

De opening vond plaats door Frits Harteveld van Progressief Halderberge samen met Bram Heijblom, voorzitter van IVN Etten-Leur e.o. Zij hebben het tevens gehad over het IVN project dat Frits enthousiast omarmt: ‘Tiny Forests’ . Harteveld heeft dan ook het college gevraagd of de gemeente Halderberge partnergemeente van IVN wil worden voor dit project. En wat een goed nieuws, vandaag (6 juli) heeft de gemeente daarin toegestemd en zich (onder voorbehoud) aangemeld!
Tiny Forests zijn mini-bossen, niet groter dan een tennisbaan, aangelegd in woonwijken samen met buurtbewoners. Het bos wordt dusdanig aangelegd dat ze dichter begroeid en soorten-rijker worden dan traditionele bosplantsoenen, een kleine wildernis dus.

“Natuur is soms kunst”
Deze foto’s bewijzen dat! Kleine kunststukjes van moeder natuur, gefotografeerd in de directe omgeving. ‘Leren kijken naar natuur’ is een van de belangrijkste taken die IVN op zich heeft genomen, want educatie leidt tot respect en zo naar bescherming en behoud.
Maar dit project wil ook ‘IVN als natuurorganisatie’ in bovengenoemde gemeentes meer op de kaart zetten.

 

IVN Vogel en Natuurbescherming Etten-Leur e/o organiseert voor jong en oud, interessante en educatieve activiteiten, van workshops tot thema avonden, van wandelingen tot andere ‘doe’-activiteiten, het hele jaar door. Wist u dat?

 Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma Presentaties en Doe-dagen voor het najaar 2018. Zodra het programma beschikbaar is, wordt het op deze pagina's gepubliceerd.
Om een indruk te geven van ons programma, onderstaand een overzicht van onze activiteiten die wij afgelopen voorjaar hebben georganiseerd.

 

Presentaties:
Donderdag 22 maart: ‘Vleermuizen! Griezelig of juist niet?'
Ed Michels is ecoloog en woont in Etten-Leur. Hij heeft een eigen ecologisch adviesbureau en werkt ook als fotograaf. Ed heeft diverse onderzoeken naar vleermuizen in de gemeente Etten-Leur uitgevoerd. Op donderdag 22 maart geeft Ed een mooie presentatie over vleermuizen. Deze presentatie gaat over de vleermuizen in het algemeen en over de vleermuizen in de omgeving van Etten-Leur.

Donderdag 12 april: ‘Uilen, weleens gezien?’
Waar zijn ze dan die uilen, hoe overleven ze en wat doet men voor ze?
Vragen die Jochem Sloothaak van ‘het Brabant Landschap’ allemaal kan beantwoorden. Hij is de coördinator van het uilenonderzoek in Noord-Brabant. Alle gegevens die door de gehele provincie verzameld worden door lokale verenigingen, waaronder IVN Etten-Leur e/o, komen bij hem terecht. Hij zal een prachtige presentatie geven over wat er gedaan wordt en waarom dit nodig is voor de bescherming van uilen in de provincie.

Donderdag 24 mei: ‘Wolven in Nederland, Oei of ahhh?’
Leo Linnartz van ‘Stichting ARK’ weet alles over dit grootste roofdier van Nederland. Wolven worden de laatste tijd steeds vaker waargenomen in Nederland. Past dit prachtige zoogdier wel in het Nederlandse landschap? Leo heeft het antwoord op deze vraag en zal nog veel meer vertellen. Kortom een actueel en zeer fascinerende presentatie over wolven in Nederland.

Alle bovenstaande presentaties starten om 20.00 uur en worden gehouden in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61 te Etten-Leur.
Toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,- entree.

Doe-dagen:
Zaterdag 21 april: ‘Wandel met de boswachter’
(onder voorbehoud)
Deze activiteit kan helaas niet doorgaan.

Zaterdag 19 mei: ‘Natuurfotografie’
We maken ze bijna allemaal wel eens een foto van de natuur, maar het resultaat is het dan soms nét niet! Kom naar deze doe-dag door Marcel van Balkom een professionele natuur- en landschapsfotograaf van ‘Just4moments’. Hij zal een presentatie geven over natuurfotografie. Ook kunnen de deelnemers samen met de fotografie-expert oefenen. Tevens zal er aandacht zijn voor uw specifieke vragen maar ook krijgt men een idee wat de mogelijkheden van verschillende filters zijn.

Zondag 10 juni (om 9.30 uur): ‘Plantenjacht’
Zondag gaan we samen met Petra van der Wiel wandelen door het natuurgebied ‘de Berk’. Petra is coördinator bij Floron en weet (bijna) alles over planten. We zullen met haar een mooie wandeling maken door de Berk en hierbij meer te weten komen over de verschillende planten die het natuurgebied rijk is. Zo leer je je eigen natuur omgeving (nog) beter kennen!

De doe-dagen bestaan vaak uit een klein theoriegedeelte en een mini-excursie. De themadagen starten, tenzij anders vermeld, om 13.30 en zullen rond 16.30 afgelopen zijn.
Deelname kost € 1,- voor leden, € 3,- voor niet leden.

 

Alle activiteiten zullen starten in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61, te Etten-Leur, tenzij anders vermeld.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 april 2016 presenteerde onze voorzitter, Bram Heijblom, onderstaand werkplan en de activiteiten voor 2018/2019.

1.Werkplan 2018/2019
A. Museum en locatie.
Na het niet doorgaan van een eventuele verhuizing naar de Edward Poppelaan, zijn wij in gesprek met de gemeente om ons huidige onderkomen op te laten knappen en te verduurzamen. Denk hierbij aan dubbele beglazing, isolatie en het renoveren van keuken en toiletgroep. Het financiële plaatje is inmiddels bekend en de bal ligt nu bij de gemeente. Daarnaast zijn wij bezig om het tuintje op te knappen, Live & Garden heeft in het verleden aangeboden dit gratis te willen uitvoeren, maar allereerst moet al het woekerende onkruid worden bestreden.
B. Website
Hier is weinig te vermelden er vonden wel wat aanpassingen en vernieuwingen plaats, dat is door Paul professioneel uitgevoerd. De nieuwsbrief heeft nog steeds een grote waarde om onze achterban te informeren omtrent activiteiten en informatie.
C. RO-werkzaamheden
Diverse presentaties en overleg met college en gemeenteraad in E/L waren aan de orde. Verder is er goed onderhandeld samen met de Westbrabantse Vogelwerkgroep omtrent de vergunningsaanvraag voor de vervanging van de windturbines, locatie Zwartenberg. Naast een behoorlijke financiële bijdrage voor natuurcompensatie, gaat onze vereniging na 2019 jaarlijks een bedrag van 3000,- Euro ontvangen zolang de nieuwe molens in werking zijn.
D. Presentaties
De door derden uitgevoerde presentaties die we nu 6x per jaar organiseren blijven qua bezoekers aantal een wisselend succes. Het aantal bezoekende leden valt nog steeds behoorlijk tegen, echter het bestuur heeft besloten er toch mee door te blijven gaan. Het programma voor dit jaar draait al.
E. Natuurfotowerkgroep
De Fotowerkgroep gaat zich voorbereiden voor de 33e Foto tentoonstelling. Locatie is nog niet bekend daar het oude trouwkerkje waarschijnlijk in particuliere handen komt.
F. NME overleg en activiteiten
De gemeente E/L blijft nog steeds heel sterk inzetten op NME- educatie. Ook voor 2018 werd weer een beroep op ons gedaan het aanbod onzerzijds blijft voorlopig op 21 sessies. Er zijn gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, maar nog steeds te weinig om aan alle mee te kunnen doen. Voor het MEC/kinderboerderij in Zevenbergen gaan wij waarschijnlijk volgend jaar een nieuw ontwikkelde vogelpresentatie uitvoeren . Deze is inmiddels ontwikkeld en gepresenteerd.
G. 50-dingenboekje E/L
Voor de basisscholen in E/L heeft Petra Wevers, na een presentatie aan de “Koepel” een opdracht gekregen het 50 dingen boekje voor E/L samen met ons te gaan ontwikkelen.
Hier zij gelukkig hele goede onderlinge afspraken met Petra gemaakt , daar er voor een aantal van ons nogal wat tijd in gaat zitten. Echter het bestuur steunt dit initiatief volledig, waarbij Petra zelf initiatieven moet ontwikkelen om aan de nodige gelden te kome. Dat is heel goed gelukt. Inmiddels worden de boekjes gedrukt en in Mei volgt een sponsoravond en de uitreiking aan de scholen.
H. Werkgroep “Moerdijkse polders”.
Hier vinden voornamelijk werkzaamheden ism Brabants Landschap en Staatsbosbeheer plaats.
Daarnaast is de uilenwerkgroep actief om met een plaatselijke natuurvereniging in Steenbergen ook een uilen werkgroep op te richten.
I. Werkgroep insecten
Dit is een nieuwe werkgroep met een aantal enthousiastelingen. Diverse activiteiten zijn gepland.
J. Onderhoud oeverzwaluwwand
Met een klein groepje enthousiaste vrijwilligers wordt de oeverzwaluwwand bij de Westpolderplas geïnspecteerd en 2x/jaar onderhouden.
K. Beleid en afgeleide doelstellingen IVN E/L
Irmgard Hemmerlé lid van onze vereniging heeft een plan gelanceerd om IVN E/L wat duidelijker op de kaart te zetten. Te denken valt aan naamsbekendheid en het werven van vrijwilligers.
Inmiddels is een reizende fototentoonstelling “Foto’s-on-tour” actief . Verder is er een titel en slogan voorgesteld om eea te ondersteunen.
L. Regio-overleg
De komende 2 jaar organiseert onze vereniging de regio-bijeenkomsten van de omliggende IVN afdelingen en vertegenwoordigt Martijn de regio bij de landelijke raad

2. Activiteiten
De volgende activiteiten zijn voor dit jaar gepland.

 • Organiseren van excursies door Vogel-, Foto-, Jeugdwerkgroepen en door de werkgroep Moerdijkse polders.
 • Organiseren slootjesdagen
 • Organiseren/voorbereiden voor het houden van een Natuurfoto Tentoonstelling in 2019. (33e editie)
 • Organiseren “opvang” scholieren in het kader van de Heemdagen.
 • Monitoren steenuilen en controle/onderhoud/ophangen/repareren nestkasten.
 • Monitoren van oeverzwaluwen op div. locaties en onderhoud wand Westpolderplas.
 • Monitoren van huiszwaluwen in div. gemeenten is gestopt. Geen coördinator meer.
 • Het uitvoeren van project weidevogelbescherming onder de paraplu van Rucphen.
 • Controle kerkuil- en steenuilenkasten.
 • Organiseren diverse activiteiten die op touw worden gezet door IVN.
 • Wilgen knotten.
 • Rondleidingen museum op afspraak
 • Organiseren van presentaties door derden ( in totaal 5 a 6x per jaar)
 • Participeren in schoolprojecten “Snavel en Water”
 • Overleg met overige IVN-afdelingen in West Brabant
 • Groen lintje. Faciliteiten aanbieden voor jaarlijkse uitreiking
 • Samenwerking met MEC/Kinderboerderij in Zevenbergen
 • Inventariseren vlinders EVZ Vossenbergsevaart
 • Moestuinlessen
 • Uitrollen 50 dingen boekje in E/L