Klik hier

voor het activiteitenprogramma
voorjaar 2018

Of ga direct naar het

Inschrijfformulier

 


IVN Etten-Leur e.o. neemt deel aan twee spaaracties:

Spek de kas
van
Jumbo Etten-Leur

Clubkas campagne
van
Rabobank WNB

Helpt u ook onze clubkas??

 

Nieuws

 Bekijk regelmatig deze pagina voor de laatste nieuwtjes en aankondigingen.

 

IVN Vogel en Natuurbescherming Etten-Leur e/o organiseert voor jong en oud, interessante en educatieve activiteiten, van workshops tot thema avonden, van wandelingen tot andere ‘doe’-activiteiten, het hele jaar door. Wist u dat?

IVN heeft haar programma voor de eerste helft van 2018 klaar en kan zo jong en oud overal de natuur laten beleven, maar vooral in de woonomgeving van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en omstreken.

Presentaties:
Donderdag 22 maart: ‘Vleermuizen! Griezelig of juist niet?'
Ed Michels is ecoloog en woont in Etten-Leur. Hij heeft een eigen ecologisch adviesbureau en werkt ook als fotograaf. Ed heeft diverse onderzoeken naar vleermuizen in de gemeente Etten-Leur uitgevoerd. Op donderdag 22 maart geeft Ed een mooie presentatie over vleermuizen. Deze presentatie gaat over de vleermuizen in het algemeen en over de vleermuizen in de omgeving van Etten-Leur.

Donderdag 12 april: ‘Uilen, weleens gezien?’
Waar zijn ze dan die uilen, hoe overleven ze en wat doet men voor ze?
Vragen die Jochem Sloothaak van ‘het Brabant Landschap’ allemaal kan beantwoorden. Hij is de coördinator van het uilenonderzoek in Noord-Brabant. Alle gegevens die door de gehele provincie verzameld worden door lokale verenigingen, waaronder IVN Etten-Leur e/o, komen bij hem terecht. Hij zal een prachtige presentatie geven over wat er gedaan wordt en waarom dit nodig is voor de bescherming van uilen in de provincie.

Donderdag 24 mei: ‘Wolven in Nederland, Oei of ahhh?’
Leo Linnartz van ‘Stichting ARK’ weet alles over dit grootste roofdier van Nederland. Wolven worden de laatste tijd steeds vaker waargenomen in Nederland. Past dit prachtige zoogdier wel in het Nederlandse landschap? Leo heeft het antwoord op deze vraag en zal nog veel meer vertellen. Kortom een actueel en zeer fascinerende presentatie over wolven in Nederland.

Alle bovenstaande presentaties starten om 20.00 uur en worden gehouden in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61 te Etten-Leur.
Toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,- entree.

Doe-dagen:
Zaterdag 21 april: ‘Wandel met de boswachter’
(onder voorbehoud)
Deze activiteit kan helaas niet doorgaan.

Zaterdag 19 mei: ‘Natuurfotografie’
We maken ze bijna allemaal wel eens een foto van de natuur, maar het resultaat is het dan soms nét niet! Kom naar deze doe-dag door Marcel van Balkom een professionele natuur- en landschapsfotograaf van ‘Just4moments’. Hij zal een presentatie geven over natuurfotografie. Ook kunnen de deelnemers samen met de fotografie-expert oefenen. Tevens zal er aandacht zijn voor uw specifieke vragen maar ook krijgt men een idee wat de mogelijkheden van verschillende filters zijn.

Zondag 10 juni (om 9.30 uur): ‘Plantenjacht’
Zondag gaan we samen met Petra van der Wiel wandelen door het natuurgebied ‘de Berk’. Petra is coördinator bij Floron en weet (bijna) alles over planten. We zullen met haar een mooie wandeling maken door de Berk en hierbij meer te weten komen over de verschillende planten die het natuurgebied rijk is. Zo leer je je eigen natuur omgeving (nog) beter kennen!

De doe-dagen bestaan vaak uit een klein theoriegedeelte en een mini-excursie. De themadagen starten, tenzij anders vermeld, om 13.30 en zullen rond 16.30 afgelopen zijn.
Deelname kost € 1,- voor leden, € 3,- voor niet leden.

 

Alle activiteiten zullen starten in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61, te Etten-Leur, tenzij anders vermeld.

U kunt zich aanmelden voor de activiteiten via een e-mail naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het inschrijfformulier op deze website.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 april 2016 presenteerde onze voorzitter, Bram Heijblom, onderstaand werkplan en de activiteiten voor 2018/2019.

1.Werkplan 2018/2019
A. Museum en locatie.
Na het niet doorgaan van een eventuele verhuizing naar de Edward Poppelaan, zijn wij in gesprek met de gemeente om ons huidige onderkomen op te laten knappen en te verduurzamen. Denk hierbij aan dubbele beglazing, isolatie en het renoveren van keuken en toiletgroep. Het financiële plaatje is inmiddels bekend en de bal ligt nu bij de gemeente. Daarnaast zijn wij bezig om het tuintje op te knappen, Live & Garden heeft in het verleden aangeboden dit gratis te willen uitvoeren, maar allereerst moet al het woekerende onkruid worden bestreden.
B. Website
Hier is weinig te vermelden er vonden wel wat aanpassingen en vernieuwingen plaats, dat is door Paul professioneel uitgevoerd. De nieuwsbrief heeft nog steeds een grote waarde om onze achterban te informeren omtrent activiteiten en informatie.
C. RO-werkzaamheden
Diverse presentaties en overleg met college en gemeenteraad in E/L waren aan de orde. Verder is er goed onderhandeld samen met de Westbrabantse Vogelwerkgroep omtrent de vergunningsaanvraag voor de vervanging van de windturbines, locatie Zwartenberg. Naast een behoorlijke financiële bijdrage voor natuurcompensatie, gaat onze vereniging na 2019 jaarlijks een bedrag van 3000,- Euro ontvangen zolang de nieuwe molens in werking zijn.
D. Presentaties
De door derden uitgevoerde presentaties die we nu 6x per jaar organiseren blijven qua bezoekers aantal een wisselend succes. Het aantal bezoekende leden valt nog steeds behoorlijk tegen, echter het bestuur heeft besloten er toch mee door te blijven gaan. Het programma voor dit jaar draait al.
E. Natuurfotowerkgroep
De Fotowerkgroep gaat zich voorbereiden voor de 33e Foto tentoonstelling. Locatie is nog niet bekend daar het oude trouwkerkje waarschijnlijk in particuliere handen komt.
F. NME overleg en activiteiten
De gemeente E/L blijft nog steeds heel sterk inzetten op NME- educatie. Ook voor 2018 werd weer een beroep op ons gedaan het aanbod onzerzijds blijft voorlopig op 21 sessies. Er zijn gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, maar nog steeds te weinig om aan alle mee te kunnen doen. Voor het MEC/kinderboerderij in Zevenbergen gaan wij waarschijnlijk volgend jaar een nieuw ontwikkelde vogelpresentatie uitvoeren . Deze is inmiddels ontwikkeld en gepresenteerd.
G. 50-dingenboekje E/L
Voor de basisscholen in E/L heeft Petra Wevers, na een presentatie aan de “Koepel” een opdracht gekregen het 50 dingen boekje voor E/L samen met ons te gaan ontwikkelen.
Hier zij gelukkig hele goede onderlinge afspraken met Petra gemaakt , daar er voor een aantal van ons nogal wat tijd in gaat zitten. Echter het bestuur steunt dit initiatief volledig, waarbij Petra zelf initiatieven moet ontwikkelen om aan de nodige gelden te kome. Dat is heel goed gelukt. Inmiddels worden de boekjes gedrukt en in Mei volgt een sponsoravond en de uitreiking aan de scholen.
H. Werkgroep “Moerdijkse polders”.
Hier vinden voornamelijk werkzaamheden ism Brabants Landschap en Staatsbosbeheer plaats.
Daarnaast is de uilenwerkgroep actief om met een plaatselijke natuurvereniging in Steenbergen ook een uilen werkgroep op te richten.
I. Werkgroep insecten
Dit is een nieuwe werkgroep met een aantal enthousiastelingen. Diverse activiteiten zijn gepland.
J. Onderhoud oeverzwaluwwand
Met een klein groepje enthousiaste vrijwilligers wordt de oeverzwaluwwand bij de Westpolderplas geïnspecteerd en 2x/jaar onderhouden.
K. Beleid en afgeleide doelstellingen IVN E/L
Irmgard Hemmerlé lid van onze vereniging heeft een plan gelanceerd om IVN E/L wat duidelijker op de kaart te zetten. Te denken valt aan naamsbekendheid en het werven van vrijwilligers.
Inmiddels is een reizende fototentoonstelling “Foto’s-on-tour” actief . Verder is er een titel en slogan voorgesteld om eea te ondersteunen.
L. Regio-overleg
De komende 2 jaar organiseert onze vereniging de regio-bijeenkomsten van de omliggende IVN afdelingen en vertegenwoordigt Martijn de regio bij de landelijke raad

2. Activiteiten
De volgende activiteiten zijn voor dit jaar gepland.

 • Organiseren van excursies door Vogel-, Foto-, Jeugdwerkgroepen en door de werkgroep Moerdijkse polders.
 • Organiseren slootjesdagen
 • Organiseren/voorbereiden voor het houden van een Natuurfoto Tentoonstelling in 2019. (33e editie)
 • Organiseren “opvang” scholieren in het kader van de Heemdagen.
 • Monitoren steenuilen en controle/onderhoud/ophangen/repareren nestkasten.
 • Monitoren van oeverzwaluwen op div. locaties en onderhoud wand Westpolderplas.
 • Monitoren van huiszwaluwen in div. gemeenten is gestopt. Geen coördinator meer.
 • Het uitvoeren van project weidevogelbescherming onder de paraplu van Rucphen.
 • Controle kerkuil- en steenuilenkasten.
 • Organiseren diverse activiteiten die op touw worden gezet door IVN.
 • Wilgen knotten.
 • Rondleidingen museum op afspraak
 • Organiseren van presentaties door derden ( in totaal 5 a 6x per jaar)
 • Participeren in schoolprojecten “Snavel en Water”
 • Overleg met overige IVN-afdelingen in West Brabant
 • Groen lintje. Faciliteiten aanbieden voor jaarlijkse uitreiking
 • Samenwerking met MEC/Kinderboerderij in Zevenbergen
 • Inventariseren vlinders EVZ Vossenbergsevaart
 • Moestuinlessen
 • Uitrollen 50 dingen boekje in E/L