Nieuws

 Bekijk regelmatig deze pagina voor de laatste nieuwtjes en aankondigingen.

 

Afgelopen Tweede Pinksterdag waren vijf van onze vrijwilligers actief op de Open Dag van Zorgboerderij De Bremberg.
Deze Open Dag werd zeer goed bezocht en de door ons aangeboden activiteit, waterbeestjes zoeken, ook. Het weer was dan ook ideaal: niet te koud, niet te warm, af en toe een zonnetje: heerlijk! De hele dag door was er gezellig veel aanloop, bij tijden zelfs gewoon druk. Van kindertjes van een jaar of vier, tot papa’s en mama’s en opa’s en oma’s: onze vijf vrijwilligers hadden de handen vol! Er werd enthousiast (en soms fanatiek) met de netjes geschept.

De locatie voor deze activiteit was de Brandsche Vaart, die pal langs de nieuwste uitbreiding van het grondgebied van De Bremberg loopt. Op het eerste gezicht lijkt zo’n vaart niet al te veel leven te bevatten, maar een dagje “vissen” bewijst dat deze werkelijk krioelt van allerlei levensvormen. Heel verheugend, want daaruit blijkt dat de Brandsche Vaart een behoorlijk gezond ecosysteem is!

Stekelbaarsjes vormden wel de hoofdmoot van de vangst, maar ook Poel- en Postiljonslakken en Bootsmannetjes waren goed vertegenwoordigd. Daarnaast waren ook aardig wat Bloedzuigers, larven van Waterjuffers en Geelgerande Watertor en wat Kikkervisjes.
Bijzonder was wel de vangst van een Waterschorpioen, een paar Kleine Watersalamanders (waarvan twee nog met kieuwen) en een Pad.
We hebben heel vaak gehoord dat men nooit had gedacht dat er zo veel leven in een eenvoudige sloot zou zitten. Voor menigeen dus een leerzame dag en voor iedereen een leuke dag. Er waren heel veel tevreden snoetjes te zien en sommige kinderen waren maar heel moeilijk te bewegen om mee naar huis te gaan!

Onderstaand wat foto’s die een impressie geven van deze dag.
Op de Facebookpagina van De Bremberg staat een filmpje over de hele Open Dag: https://www.facebook.com/debremberg/videos/1281552361966078/.
(NB: het filmpje is ook heel goed te bekijken als je geen Facebook account hebt. Er komt dan wel een vervelende pop-up in beeld, maar die kan je wegklikken (“Niet nu”) waarna je het filmpje gewoon kan bekijken.)

Bremberg 1Bremberg 2Bremberg 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 april presenteerde onze voorzitter, Bram Heijblom, onderstaand werkplan en de activiteiten voor 2017/2018.

1.Werkplan

A. Museum
Na de kleermot ellende zijn en worden een aantal oude en slechte exemplaren vervangen. Ook zijn er een aantal dieren “opgeknapt”.

B. Website
Het beheer van onze website door Paul Mennema verloopt nog steeds uitstekend. De nieuwsbrief wordt goed ontvangen. Zie: www.ivn-etten-leur.nl

C. RO-werkzaamheden
Deze activiteiten zijn weer opgepakt door Pim vd Boor. Martijn Disco en Jan Woolderink Wij zetten ons blijvend sterk in op duurzaamheid met diverse projecten zowel in het Etten-Leurse als het Moerdijkse.

D. Presentaties
De door derden uitgevoerde presentaties die we nu 6x per jaar organiseren zijn qua bezoekers aantal een wisselend succes. Het aantal bezoekende leden valt zwaar tegen echter het bestuur heeft besloten er toch mee door te gaan. Het programma voor het 2e gedeelte van2016 loopt af. Martijn Disco is bezig het programma voor het 1e deel voor 2018 rond te maken.

E. Natuurfotowerkgroep
De Fotowerkgroep gaat zich voorbereiden voor de 32e Foto tentoonstelling op 27 en 28 januari 2018. Ledenbestand blijft stabiel.

F. NME overleg
De gemeente E/L zet nog steeds heel sterk in op NME- zaken. Ook voor 2017 werd een beroep op ons gedaan het aanbod onzerzijds blijft voorlopig op 15 sessies. Inmiddels zijn er een aantal nieuwe mensen in opleiding en heeft Jan Nuijten de coördinatie op zich genomen. Voor het MEC/kinderboerderij in Zevenbergen hebben wij dit jaar een aangepast snavelproject ontwikkeld . Deze is inmiddels bijna afgerond.

G. Weidevogelbescherming
Geen nieuws op dit gebied. Er zijn nog wel een aantal leden bij de groep uit Rucphen actief.

H. Werkgroep “Moerdijkse polders”
Hier vinden voornamelijk werkzaamheden ism Brabants Landschap en Staatsbosbeheer plaats.
Daarnaast is vorig jaar het 50 dingen boekje in Moerdijk uitgerold. Vervolg waarschijnlijk in E/L.

I. Werkgroep insecten
Dit is een nieuwe werkgroep met een aantal enthousiastelingen. Diverse activiteiten zijn gepland.

2. Activiteiten
De volgende activiteiten zijn voor dit jaar gepland.
- Organiseren van excursies door Vogel-, Foto-, Jeugdwerkgroepen en door de werkgroep Moerdijkse polders.
- Organiseren/voorbereiden voor het houden van een Natuurfoto Tentoonstelling in 2018. (32e editie, 27 en 28 januari 2018)
- Organiseren “opvang” scholieren in het kader van de Heemdagen.
- Monitoren steenuilen en controle/onderhoud/ophangen/repareren nestkasten.
- Monitoren van oeverzwaluwen op div. locaties.
- Onderhoud oeverzwaluwwand
- Monitoren van huiszwaluwen in div. gemeenten is gestopt. Geen coördinator meer.
- Het uitvoeren van project weidevogelbescherming onder de paraplu van Rucphen.
- Controle kerkuilenkasten.
- Organiseren diverse activiteiten die op touw worden gezet door IVN.
- Wilgen knotten.
- Rondleidingen museum op afspraak
- Organiseren van presentaties door derden ( in totaal 5 a 6x per jaar)
- Participeren in schoolprojecten “Snavel en Water”
- Overleg met overige IVN-afdelingen in West Brabant
- Groen lintje. Faciliteiten aanbieden voor jaarlijkse uitreiking
- Samenwerking met MEC/Kinderboerderij in Zevenbergen
- Inventariseren vlinders EVZ Vossenbergsevaart
- Moestuinlessen

 

In het programma Voorjaar 2017 was zaterdag 27 mei gepland voor een themadag over Biodiversiteit.

Deze themadag komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een Vogelexcursie naar het natuurgebied de Merwelanden bij Dordrecht. Dit gebied maakt deel uit van de Biesbos, maar ligt op de tegenoverliggende oever van de Nieuwe Merwede.
De excursie vind plaats in het kader van de door ons georganiseerde vogelcursus die helaas geen doorgang kon vinden.

Omdat deze excursie geheel geweid is aan communicatie en voortplanting, en in het bijzonder aan vogelzang, zal deze heel vroeg beginnen: het vertrek is gepland om 5 uur 's ochtends!

Meer bijzonderheden volgen nog.

 

Voorjaar 2017

IVN Vogel en Natuurbescherming Etten-Leur e/o heeft voor de eerste helft van 2017 een interessant en leuk programma aan presentaties, themadagen en een vogelcursus samengesteld.

Presentaties:
Donderdag 9 maart: ‘Het raadselachtige leven van vogels’ door Lou Megens
Donderdag 13 april: ‘Vlinders en libellen’ door Albert Vliegenthart van ‘de Vlinderstichting’
Donderdag 1 juni: ‘Biomimicry’ door Joost Barendrecht en Marleen de Kanter

De presentaties starten om 20.00 uur en worden gehouden in het Natuurmuseum.
Toegang is gratis voor leden*, niet-leden betalen € 2,-.

Themadagen:
Zaterdag 18 februari: ‘Bomen en struiken in de winter’ door Petra van der Wiel van Floron
Zaterdag 29 april: ‘Vlinders en libellen’ door de insectenwerkgroep van IVN Etten-Leur e/o
Zaterdag 27 mei: Vogelexcursie "Communicatie en Voortplanting" naar natuurgebied de Merwelanden bij Dordrecht. Let op: afwijkende aanvangstijd: 5 uur 's ochtends.

De themadagen bestaan uit een klein theoriegedeelte en daarna gaan we de opgedane theorie in de praktijk brengen door middel van een mini-excursie. De themadagen starten om 13.30 en zullen rond 16.30 afgelopen zijn.
Leden* betalen voor de Themadag een geringe bijdrage van € 1,-, niet-leden betalen € 3,-.

Alle activiteiten zullen starten in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61, te Etten-Leur tenzij anders vermeldt.

U kunt zich aanmelden voor de activiteiten via het inschrijfformulier op onze website.

 

* Met "lid" wordt bedoeld het lidmaatschap van IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e/o, of lid van een andere afdeling van IVN inclusief het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Het lidmaatschap van de landelijke vereniging is bijvoorbeeld aan te tonen door middel van een adresdrager van het ledenmagazine "Mens en Natuur" (aangezien wij geen inzage hebben in de ledenadministratie van andere afdelingen).