Nieuws

 Bekijk regelmatig deze pagina voor de laatste nieuwtjes en aankondigingen.

 

‘Foto’s-on-tour’ van IVN nu te bekijken in Fendertshof in Fijnaart

In het centrum van Fijnaart in woonzorgcentrum Fendertshof is onze reizende expositie te gast van 5 november tot het einde van het jaar. Iedereen is natuurlijk welkom om de foto’s te bewonderen waarin wij o.a. de winnende natuurfoto’s tentoonstellen.
Deze foto’s zijn gemaakt door onze werkgroep Natuurfotografie, een groep, bijna professionele, amateur natuurfotografen!

De Fendertshof in Fijnaard is nu de 7de openbare locatie waarin IVN met deze natuurfoto’s, gemaakt in de regio, eenieder probeert te enthousiasmeren en te laten genieten van de natuur in eigen straat, buurt of iets daarbuiten.

 

IVN Vogel en Natuurbescherming Etten-Leur e/o organiseert voor jong en oud, interessante en educatieve activiteiten, van workshops tot thema avonden, van wandelingen tot andere ‘doe’-activiteiten, het hele jaar door. Wist u dat?
knop inschrijfformulier

 

PRESENTATIES:

Donderdag 20 september: ‘De wondere wereld van vogels’
Geweldige opnamen van zaad- en algemene vogels en goede achtergrondinformatie door Lou Megens. Bewegende beelden van voerende appelvink, vink, putter, kneu, groenling, geelgors, heggenmus, ekster, roek en goudvink op hun nesten. Een kleine bonte specht die zijn nest uithakt, een zwerm spreeuwen in de avond en een vissende IJsvogel. Veel vogels met ondersteunend geluid.  Een aanrader voor iedereen die vogels een warm hart toedraagt!

Donderdag 25 oktober: ‘Reptielen en amfibieën in Nederland’
Welke amfibieën en reptielen komen in Nederland voor? En welke soorten zijn een zeldzaamheid en waar zijn deze te vinden? Vragen die Raymond Creemers van ‘RAVON’ allemaal kan beantwoorden. Hij werkt voor Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland en weet alles van deze soortgroepen. Het belooft een zeer interessante presentatie te worden.

Donderdag 22 november: ‘De prachtige Biesbosch’
Thomas van der Es, boswachter van Staatsbosbeheer in de Biesbosch zal een schitterende presentatie geven over het natuurgebied de Biesbosch. De Biesbosch is een zeer mooi natuurgebied en is het decor van diverse natuurfilms. Thomas van der Es kent het gebied als geen ander en kan u de successen zelf vertellen.

Alle bovenstaande presentaties starten om 20.00 uur en worden gehouden in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61 te Etten-Leur.

DOE-DAGEN:

Zaterdag 22 september (om 13.00 uur): ‘Fietstocht met natuurgids’
Zaterdag 22 september kun je met IVN natuurgidsen op pad op een prachtige recreatieve fietstocht door jouw natuur. De natuurgidsen zullen diverse keren even stoppen om je te wijzen op en te vertellen over interessante dieren en planten die je anders misschien gemist zou hebben. De tocht is zo’n 30 km lang en zal van Etten-Leur naar Zevenbergen en terug gaan.

Zaterdag 27 oktober: ‘Wandel met de boswachter’
IVN organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer een leuke wandeling in het natuurgebied ‘de Kelsdonk’. Tijdens de wandeling is er zowel oog voor de prachtige natuur als de ontstaansgeschiedenis en toekomstplannen voor dit gebied. Neem je camera en verrekijker mee!

Zaterdag 12 januari (om 8.30 uur): ‘Excursie wintervogels’
Het is een traditie bij IVN Etten-Leur e/o: iedere winter een vogelexcursie op de 1e of 2e zaterdag van het nieuwe jaar.  Een traditie omdat er echt veel leuke dingen gezien kunnen worden als we op stap gaan door en langs meerdere gebieden van de Zuid-Hollandse en/of Zeeuwse eilanden. De ervaringen uit eerdere jaren geven ons gelijk, 50 of 60 waargenomen vogelsoorten is geen uitzondering. Naast 7 of 8 ganzensoorten zijn dat ook veel andere vogels die gedurende de winter, vooral langs de kust, worden aangetroffen. Vaak duizenden smienten en andere watervogels, maar ook slechtvalk, kiekendief, smelleken, ijseend en 1 of 2 soorten duikers zorgen voor veel kijkplezier.

De Doe-dagen starten, tenzij anders vermeld, om 13.30 en zullen rond 16.30 afgelopen zijn.

Alle activiteiten zullen starten in het Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61, te Etten-Leur, tenzij anders vermeld.

U kunt zich aanmelden voor de activiteiten via het inschrijfformulier op onze website. Een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is ook mogelijk.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 april 2016 presenteerde onze voorzitter, Bram Heijblom, onderstaand werkplan en de activiteiten voor 2018/2019.

1.Werkplan 2018/2019
A. Museum en locatie.
Na het niet doorgaan van een eventuele verhuizing naar de Edward Poppelaan, zijn wij in gesprek met de gemeente om ons huidige onderkomen op te laten knappen en te verduurzamen. Denk hierbij aan dubbele beglazing, isolatie en het renoveren van keuken en toiletgroep. Het financiële plaatje is inmiddels bekend en de bal ligt nu bij de gemeente. Daarnaast zijn wij bezig om het tuintje op te knappen, Live & Garden heeft in het verleden aangeboden dit gratis te willen uitvoeren, maar allereerst moet al het woekerende onkruid worden bestreden.
B. Website
Hier is weinig te vermelden er vonden wel wat aanpassingen en vernieuwingen plaats, dat is door Paul professioneel uitgevoerd. De nieuwsbrief heeft nog steeds een grote waarde om onze achterban te informeren omtrent activiteiten en informatie.
C. RO-werkzaamheden
Diverse presentaties en overleg met college en gemeenteraad in E/L waren aan de orde. Verder is er goed onderhandeld samen met de Westbrabantse Vogelwerkgroep omtrent de vergunningsaanvraag voor de vervanging van de windturbines, locatie Zwartenberg. Naast een behoorlijke financiële bijdrage voor natuurcompensatie, gaat onze vereniging na 2019 jaarlijks een bedrag van 3000,- Euro ontvangen zolang de nieuwe molens in werking zijn.
D. Presentaties
De door derden uitgevoerde presentaties die we nu 6x per jaar organiseren blijven qua bezoekers aantal een wisselend succes. Het aantal bezoekende leden valt nog steeds behoorlijk tegen, echter het bestuur heeft besloten er toch mee door te blijven gaan. Het programma voor dit jaar draait al.
E. Natuurfotowerkgroep
De Fotowerkgroep gaat zich voorbereiden voor de 33e Foto tentoonstelling. Locatie is nog niet bekend daar het oude trouwkerkje waarschijnlijk in particuliere handen komt.
F. NME overleg en activiteiten
De gemeente E/L blijft nog steeds heel sterk inzetten op NME- educatie. Ook voor 2018 werd weer een beroep op ons gedaan het aanbod onzerzijds blijft voorlopig op 21 sessies. Er zijn gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, maar nog steeds te weinig om aan alle mee te kunnen doen. Voor het MEC/kinderboerderij in Zevenbergen gaan wij waarschijnlijk volgend jaar een nieuw ontwikkelde vogelpresentatie uitvoeren . Deze is inmiddels ontwikkeld en gepresenteerd.
G. 50-dingenboekje E/L
Voor de basisscholen in E/L heeft Petra Wevers, na een presentatie aan de “Koepel” een opdracht gekregen het 50 dingen boekje voor E/L samen met ons te gaan ontwikkelen.
Hier zij gelukkig hele goede onderlinge afspraken met Petra gemaakt , daar er voor een aantal van ons nogal wat tijd in gaat zitten. Echter het bestuur steunt dit initiatief volledig, waarbij Petra zelf initiatieven moet ontwikkelen om aan de nodige gelden te kome. Dat is heel goed gelukt. Inmiddels worden de boekjes gedrukt en in Mei volgt een sponsoravond en de uitreiking aan de scholen.
H. Werkgroep “Moerdijkse polders”.
Hier vinden voornamelijk werkzaamheden ism Brabants Landschap en Staatsbosbeheer plaats.
Daarnaast is de uilenwerkgroep actief om met een plaatselijke natuurvereniging in Steenbergen ook een uilen werkgroep op te richten.
I. Werkgroep insecten
Dit is een nieuwe werkgroep met een aantal enthousiastelingen. Diverse activiteiten zijn gepland.
J. Onderhoud oeverzwaluwwand
Met een klein groepje enthousiaste vrijwilligers wordt de oeverzwaluwwand bij de Westpolderplas geïnspecteerd en 2x/jaar onderhouden.
K. Beleid en afgeleide doelstellingen IVN E/L
Irmgard Hemmerlé lid van onze vereniging heeft een plan gelanceerd om IVN E/L wat duidelijker op de kaart te zetten. Te denken valt aan naamsbekendheid en het werven van vrijwilligers.
Inmiddels is een reizende fototentoonstelling “Foto’s-on-tour” actief . Verder is er een titel en slogan voorgesteld om eea te ondersteunen.
L. Regio-overleg
De komende 2 jaar organiseert onze vereniging de regio-bijeenkomsten van de omliggende IVN afdelingen en vertegenwoordigt Martijn de regio bij de landelijke raad

2. Activiteiten
De volgende activiteiten zijn voor dit jaar gepland.

 • Organiseren van excursies door Vogel-, Foto-, Jeugdwerkgroepen en door de werkgroep Moerdijkse polders.
 • Organiseren slootjesdagen
 • Organiseren/voorbereiden voor het houden van een Natuurfoto Tentoonstelling in 2019. (33e editie)
 • Organiseren “opvang” scholieren in het kader van de Heemdagen.
 • Monitoren steenuilen en controle/onderhoud/ophangen/repareren nestkasten.
 • Monitoren van oeverzwaluwen op div. locaties en onderhoud wand Westpolderplas.
 • Monitoren van huiszwaluwen in div. gemeenten is gestopt. Geen coördinator meer.
 • Het uitvoeren van project weidevogelbescherming onder de paraplu van Rucphen.
 • Controle kerkuil- en steenuilenkasten.
 • Organiseren diverse activiteiten die op touw worden gezet door IVN.
 • Wilgen knotten.
 • Rondleidingen museum op afspraak
 • Organiseren van presentaties door derden ( in totaal 5 a 6x per jaar)
 • Participeren in schoolprojecten “Snavel en Water”
 • Overleg met overige IVN-afdelingen in West Brabant
 • Groen lintje. Faciliteiten aanbieden voor jaarlijkse uitreiking
 • Samenwerking met MEC/Kinderboerderij in Zevenbergen
 • Inventariseren vlinders EVZ Vossenbergsevaart
 • Moestuinlessen
 • Uitrollen 50 dingen boekje in E/L

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.