Natuurbeschermingsprojecten

Onze vrijwilligers doen uiteenlopend werk ter bescherming van de natuur.

Zo worden er tellingen gedaan en inventarisaties van natuurgebieden.
Enkele groepen richten zich meer specifiek op soortenbescherming, zoals weidevogels, zwaluwen en uilen.

 

Na de uitgraving van de Westpolderplas heeft de gemeente een zandtalud aan laten leggen welke snel door de zwaluwen werd ontdekt om er hun broedplaatsen te maken.

Met hun opvallende baltsvluchten en luide roepen zijn weidevogels ambassadeurs voor het platteland en vrolijke lentebodes.

De werkgroep plaatst, onderhoudt en inspecteert nestkasten voor steen- en kerkuilen binnen de gemeentegrenzen (ruwweg) van Etten-Leur en Halderberge.