Gemeente Etten-Leur

De drie natuurgebieden in het noorden van de gemeente, Strijpen, De Berk en Kelsdonk, maken (samen met het Weimeren in de gemeente Breda) deel uit van het project Noordrand Midden. Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant werken hierin samen om deze natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten en de natuur erin nóg beter te laten ontwikkelen.

Het project zit momenteel nog in de planningfase. Het ligt in de bedoeling dat het in 2027 kan worden afgerond.