In de jaren 80 van de vorige eeuw werd duidelijk dat het bestand (kleine) uilen in Nederland hard achteruit liep.

Door initiatieven van organisaties die iets met natuurbescherming te maken hadden, zijn vanaf de jaren 90 vrijwilligers in actie gekomen om met het plaatsen van nestkasten te proberen om die situatie te veranderen.

De steenuil is de kleinste in Nederland inheemse soort en die komt vooral in de zandgebieden voor en zoekt graag het gezelschap van mensen. De natuurlijke nestplaats voor deze uil met gele ogen is voornamelijk te vinden in (holle) knotwilgen. Maar ook hoekjes in open schuren zijn geliefd.

Uilenkast schoonmaken 029

De van oudsher kleine boerderijen in Brabant waren en zijn een waar paradijs voor de steenuil om aan eten te komen; muizen en vooral grote insecten (inclusief hun larven).
De schaalvergroting in de landbouw heeft echter gezorgd voor minder plek voor de dieren en rommelige erven van boerderijen worden tamelijk zeldzaam.

Uilenkast schoonmaken 005

Sinds 1999 is een werkgroep uilen binnen de vereniging actief en met het verzorgen van nestkasten wordt getracht het bestand (kerk- en) steenuilen weer op peil te brengen.

Ook wordt er in 4 gebieden binnen de aan ons toegewezen streek rondom Etten-Leur in kaart gebracht waar er steenuilen verblijven. Door te meten krijg je een beter idee van de nog aanwezige aantallen dieren en door gerichte maatregelen zoals plaatsen van nestkasten is het gelukt om de eerder vermelde achteruitgang te stoppen.

Uilenkast schoonmaken 014

Het plaatsen, controleren en onderhouden van nestkasten is daarmee een belangrijke taak geworden voor de kleine groep vrijwilligers van deze werkgroep.

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.