In de gemeente Moerdijk huizen diverse soorten zwaluwen: gierzwaluwen, huiszwaluwen, boerenzwaluwen en oeverzwaluwen.
Vooral de huiszwaluwen zijn typerend voor de gemeente Moerdijk. Dit heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van de Moerdijkse polders. De bodems zijn namelijk ontstaan onder invloed van de zee en bestaan uit zeeklei en zavel. Dit zijn kleverige grondsoorten die de basis vormen voor de komvormige nesten van de huiszwaluwen onder aan dakgoten. Niet voor niets is de huiszwaluw de “kernsoort” voor de gemeente Moerdijk. Vanaf half april tot begin oktober zijn de huiszwaluwen in ons land om hier hun jongen groot te brengen. Hun nesten zijn ware kunstwerkjes. Met kleine bolletjes vochtige klei (modder) wordt een nestkommetje gemetseld tegen de in lichte kleur geverfde overstekken van onze huizen. De binnenkant stofferen ze met gras, pluisjes en veertjes.

Zwaluw
Zwaluw

Het aantal nesten van de huiszwaluw wordt al weer heel wat jaartjes geteld en de gegevens worden door gegeven aan de SOVON. Het tellen wordt uitgevoerd door een aantal vrijwilligers in de periode eind juli/begin augustus. Omdat e huiszwaluwen in kolonies leven is het tellen geen zaak van groot speurwerk. In de laatste decennia blijkt dat de huiszwaluwstand vrij stabiel is zowel qua aantallen kolonies als nesten. We tellen niet alleen de nesten, maar we helpen de huiszwaluwen actief door het aanleggen van zogenaamde kleiplaatsen en door de onderkant van dakgoten geschikt te maken voor het maken van nesten.

Gierzwaluwen zijn net als de huiszwaluw afhankelijk van bebouwing, want ze nestelen bij ons in spleten en gaten van gebouwen. Tegen de avond scheren deze vogeltjes met hun kenmerkende sikkelvormige silhouet als ware luchtacrobaten door het stadse luchtruim op jacht naar gevleugelde insecten. “Beroemd” is de gierzwaluwenkolonie in de oude Molen van Standaardbuiten. Door middel van webcams kunnen de zwaluwen hier live bekeken worden. Het is zeker de moeite waard om hier eens een kijkje te gaan nemen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mirjam Koenraadt op 0165-415136.
2011 was het jaar van de boerenzwaluw en in dat jaar is de uilenwerkgroep Moerdijk gestart met het tellen van bewoonde nesten van boerenzwaluwen op locaties waar ook kerkuilenkasten hangen. Aangezien het tellen van boerenzwaluwnesten in de soms monumentale boerenschuren niet eenvoudig is, beperken we ons vooralsnog tot een handjevol locaties. Wel hebben we de ambitie om het aantal tellocaties nog uit te breiden.

Helpt u ons mee?
De vogelwerkgroep kan nog altijd vrijwilligers gebruiken om deze activiteit in de gemeente uit te voeren.
Voor verdere info kunt u contact opnemen met Bram Heijblom op 0168-323114.

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.