Diverse enthousiaste vrijwilligers van de natuurwerkgroep Moerdijkse Polders inventariseren vanaf 2013 de Moerdijkse vogelstand. Dit wordt gedaan voor de nieuwe Vogelatlas van Nederland en in de Buitengorzen voor Staatsbosbeheer.

Vogelatlas
SOVON Vogelonderzoek Nederland is eind 2012 gestart met een project om de (broed)vogels van Nederland opnieuw goed in kaart te brengen. De vorige keer dat deze megaklus is uitgevoerd, dateert alweer zo’n 12 jaar terug. Het onderzoek moet leiden tot een nieuwe vogelatlas. Hiervoor gaan tot en met 2015 honderden vrijwilligers in heel Nederland het veld in om vogels te inventariseren. Op www.vogelatlas.nl kunt u meer informatie vinden over dit project.

De Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders heeft zich bij SOVON aangemeld om ook een aantal zogenaamde “atlasblokken” te tellen. Het gaat om gebieden die allemaal liggen binnen de gemeente Moerdijk. Dit zijn blokken van 5 x 5 kilometer die op een systematische manier geïnventariseerd worden. Per blok gebeurt dat vier keer, twee keer in de winter en twee keer in het voorjaar. Een blok is te groot om in één keer geteld te worden, dus hiervoor worden meerdere bezoeken afgelegd.
Misschien vind u het ook leuk om een keer mee te lopen en te kijken bij een telling. Wellicht bent u al een goede vogelkenner en helpt die kennis ons om een nog betere telling uit te voeren. Maar misschien wilt u juist een keer mee om meer kennis over de vogels op te doen. Dat kan natuurlijk ook. Om de vogels niet te verstoren (zeker niet in het broedseizoen) houden we de groepjes klein, maximaal 3 a 4 personen.

De Buitengorzen van Staatsbosbeheer
In de gemeente Moerdijk is één natuur beherende instantie actief: Staatsbosbeheer. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van grotere natuurgebieden, zoals de Anthoniegorzen, de Buitengorzen, de groenstrook en diverse kleine landschapselementen. Voor het onderhoud en beheer van deze natuur is Staatsbosbeheer meer en meer afhankelijk van vrijwilligers. De natuurwerkgroep Moerdijkse Polders inventariseert de (broed-)vogels in de Buitengorzen langs het Hollandsch Diep. Tijdens de voorjaarstelling in 2013 werden de volgende vogelsoorten waargenomen: gekraagde roodstaart, witte- en gele kwikstaart, nachtegaal, groene specht, grote bonte specht, de cetti’s zanger en nog veel meer! Op de weilanden tussen de dijk en het (griend-)bos foerageren ’s winters vaak kol- en brandganzen.

ganzen
Brandganzen

Mocht u een keer mee willen met de inventarisaties, dan kunt u zich aanmelden bij Aad den Boer. Bij hem kunt u vanzelfsprekend ook meer informatie krijgen over de tellingen.

Aad den Boer:
tel: 0168-321972
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (of: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.