Zaterdag 2 maart zijn we met 9 kinderen, een aantal (groot)ouders met auto’s naar de Pannenhoef gegaan en we parkeerden op de parkeerplaats Lokkerberg, aan het einde van de Oosteindseweg.
We hielden eerst een kort praatje over wat we deze ochtend zouden gaan doen en daarna een gesprekje over diersporen. Wat zijn dat eigenlijk?
Niet alleen pootafdrukken, maar alles waaraan je kunt zien of een bepaalde diersoort in het gebied leeft. dat kunnen nesten zijn, graafsporen, holen, keutels, veren, plukjes haar, braakballen, vraatsporen.
We gingen op zoek in het sparrenbosje bij de parkeerplaats.
Al gauw werden er veel graafsporen gevonden en holen van konijnen en ook kleinere dieren, waarschijnlijk woelratten.
We vonden veren, die uitgetrokken waren. dat doet een roofvogel, zoals de sperwer.
Ook zagen we veren die afgebeten waren. dat is het werk van de vos.
In dode bomen zagen we holen van de specht.
Bij een konijnenhol zagen we een hoopje keutels op een hoger plekje. Konijnen doen dit om hun gebied af te bakenen.
Ze zeggen daarmee tegen andere konijn : “Hier ben ik de baas...”.
We zagen veel afgeknaagde sparrenkegels. Sommige waren heel fijn afgeknaagd door muizen.
Bij andere kegels waren de schubben eraf getrokken en kon je nog grove vezels zien zitten. Dat is het werk van eekhoorns.
Op sommige plekjes hadden ze op hun gemak een flink aantal kegels bewerkt.
De schubben lagen bij elkaar en de afgekloven sparrenkegels lagen eromheen.
Het is de eekhoorn om de zaadjes tussen de schubben te doen.
We ontdekten een uilenbal met blauwzwarte schildjes erin. Deze uil had een hoop mestkevers gegeten.
Er zaten geen botjes in de braakbal.
De meest spectaculaire vondst was een skelet van een reebok. Het skelet was niet compleet.
Vossen, eksters en kraaien eten van het kadaver en slepen delen ervan overal mee naar toe. Of zou toch de wolf...
Na het diersporen zoeken deden we een opdracht : Maak een dier van takken. Hij moet rechtop staan.
Daarna werden foto’s gemaakt van de Takkeloerissen met de makers erbij.
Daarna maakten we nog een wandeling en stuitten op een enorm mierennest van de rode bosmier.
De mieren waren al ijverig met takjes en naaldjes aan het sjouwen. Ron werd gebeten. Een mierenbeet voel je omdat hij mierenzuur in het wondje spuit. Dat spul zit ook in de netels van brandnetels en het gif van een wesp.
Een eindje verder kwamen we op een veldje waar gemaaid gras en biezen waren opgestapeld.
De kinderen konden het niet laten om hierop te klimmen. Er groeiden mooie gele paddenstoelen op het maaisel.
Vervolgens gingen we terug naar de auto’s waar we 6 verschillende soorten takken kregen met knoppen eraan.
Aan de hand van een knoppenzoekkaart moeten de kinderen achterhalen van welke boom de takken waren.
Je moet niet alleen goed lezen, maar ook goed kijken.

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.